FASTELAVENSFEST

Fredag 13.februar 2013 skal  vi ha fastelavensfest  i Bukkene Bruse.

Da baker vi boller, og kler oss ut til  årets karneval!