LUCIA

Tirsdag 13.desember 2016 kommer Lucia med sitt tog  til Bukkene Bruse, og synger og deler ut lussekatter til små og store.
Luciatoget starter 8:30 og kommer til barnehagen ca. 8:45.