Søke om barnehageplass i Steinerbarnehage Bukkene Bruse

Steinerbarnehage Bukkene Bruse samarbeider med Steinerskolen i Stavanger. Derfor prioriterer Bukkene Bruse barn som er innmeldt i Steinerskolen i Stavanger.

Se for øvrig våre vedtekter.

Alt opptak skjer via Stavanger Kommune. Vil du søke barnet ditt inn i Bukkene Bruse, vær vennlig å benytte kommunens elektroniske søknadsskjema!