Barnehageplass

Søke eller bytte barnehageplass i Steinerbarnehagen Bukkene Bruse gjøres via samordna opptak i Stavanger Kommune!

Steinerbarnehagen Bukkene Bruse har egen opptakskrets og prioriterer barn hvis foreldre ønsker steinerpedagogikk. Barn som søkes inn på Steinerskolen i Stavanger vil bli prioritert da Bukkene Bruse er rekrutteringsbarnehage for Steinerskolen. Dette er ikke synlig på søknadsskjemaet. Vi ber derfor alle søkere å sende e-post il Bukkene Bruse i tillegg til deres søknad via Samordnet Opptak.

Se for øvrig vedtektene!